เว็ปลิ้งค์

WebLink is a next generation application delivery platform for in-vehicle infotainment. It leverages the power of the phone to deliver driver relevant applications to the in-vehicle displays (car radios) in a safe manner.
WebLink enabled applications run on the smartphone and are "projected" to the in-vehicle systems.

WebLink Supported Smartphone Operating Systems

WebLink Host and WebLink compatible applications are supported on the following iOS and Android versions:

  • iPhones with iOS version 12.0 and above are supported by WebLink

       Support includes the current major OS version and 1 previous major version.

  • Android phones with Android version 6.0 and above on
  • Smartphone must have a hardware video decoder
  • Minimum Smartphone CPU: 1.5GHz Dual Core
  • Minimum Smartphone RAM: 2GB

WebLink Cast which is available with WebLink 2.0 requires the following:

  • iOS 13.0 and above
  • Android 7.0 and above

Smartphone OS support with WebLink is reviewed and updated on a quarterly basis.

 

คู่มือการใช้งาน

ซอฟต์แวร์
สินค้าอื่นๆ
สินค้าอื่นๆ
ค้นหาร้านค้า
เปิดประสบการณ์ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน

ค้นหาร้านค้า
เปิดประสบการณ์ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน

×